-Odkud jsme

Město Brtnice leží na Vysočině v údolí řeky Brtnice na komunikaci Jihlava – Třebíč. Brtnice má slavnou historii a bohatou minulost. První písemné prameny o Brtnici sahají do roku 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciánskému klášteru v Předklášteří u Tišnova. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Nejznámějším byl Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl také hejtmanem moravského markhrabství. Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku 1945. Z collaltovského období pochází atmosféra města, které si dodnes zachovalo původní rozložení.

Hlavními dominantami Brtnice jsou zámek, zámecký kostel s pavlánským klášterem, farní kostel sv. Jakuba Většího, renesanční radnice a dva mosty přes řeku Brtnici, které zdobí sochy světců od brtnického rodáka Davida Liparta. Za zmínku určitě také stojí zrekonstruovaný Dům Valdštejnů a stálá expozice rodného domu světově proslulého architekta a tvůrce moderního desingu Josefa Hofmana.

Město Brtnice dnes žije běžným hospodářským a kulturním životem. Působí zde několik podnikatelských firem jako Snaha Brtnice, Zemědělské družstvo Brtnice, Mrazírny Brtnice, Start Zelený, Inapa Navrátil, ale i několik drobnějších podnikatelů provozujících nejrůznější činnosti a řemesla.

Nositelem kultury v Brtnici je mimo jiné několik hudebních skupin nejrůznějších žánrů a to od tvrdého rocku, přes country, až po dechovku a pěvecký chrámový sbor.

V Brtnici působí od roku 1977 také dechová hudba Vysočanka o které Vám přinesou tyto stránky několik důležitých informací.