-Historie

-Druhy vystoupení

-Nástrojové obsazení

 

 

 

 

-Historie


Vysočanka má již více jak dvařicetiletou tradici. Vznikla v roce 1977 a jejím zřizovatelem se stalo tehdejší Zemědělské družstvo v Brtnici. V této organizaci má Vysočanka dodnes své zázemí, místnost na uložení nástrojů a zařízení, možnost zkoušek , apod. Nejprve to byla ale taneční kapela a dechovka byla pouze její rozšířenou verzí. V typickém nástrojovém obsazení malého dechového souboru začíná Vysočanka hrát od roku 1988. K desátému výročí činnosti natočila Vysočanka v roce 1998 kazetu „Vysočanka vyhrává“, která je takovým malým vyznáním Vysočině

Vysočanka nejčastěji učinkuje na promenádních koncertech, různých oslavách, slavnostech, plesích, hodech i tanečních zábavách. Každoročně se zúčatňuje několika festivalů dechových hudeb po celé české republice, například v Moravských Budějovicích, Dolních Dubňanech, Trhových Svinech, Českých Budějovicích, Soběslavi, Kamenici nad Lipou, Zbraslavi, Dolní Cerekvi, Žírovnici, Konici na Moravě, Světlé nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou a jinde. Ve svém působišti v Brtnici každoročně o brtnické pouti, tj. poslední srpnovou nebo první zářiovou neděli pořádá společně s Městským úřadem malé setkání dechovek na nádvoří brtnického zámku. Na této dnes již tradiční akci se vystřídala pěkná řádka hostujících kapel a Vysočanka zde hraje roli domácí hostitelské kapely již od roku 1988.

Vysočanka se také zúčastnila celostátní soutěže Polka fest 98 v Českých Budějovicích v roce 1998, několikrát hrála v Německu a Rakousku. V roce 2000 provedla v Moravských Budějovicích autorský galakoncert tří současných hudebních skladatelů a to Jana Lipolda, Vladislava Sudy a Vlasty Dvořáka. V roce 2002 se Vysočanka opět zúčastnila celostátní soutěže Polka-fest 2002, kde nejprve uspěla v moravském semifinálovém kole v Novém Městě na Moravě a postoupila do finále. Tato nejvyšší soutěž se konala v areálu výstaviště v Lysé nad Labem a Vysočanka zde obsadila krásné třetí místo.

V roce 2006 natočila Vysočanka svoji druhou zvukovou nahrávku, která nese příznačný název „Chodíme Vysočinou“. Tématicky se příliš neliší od první nahrávky „Vysočanka vyhrává“, protože převážná část skladeb chválí a opěvuje krásu naší Vysočiny. Nahrána byla natočena v hudebním studiu „Fontána“ v Brtnici a dokumentuje část repertuáru, který Vysočanka hraje při svých vystoupeních. Symbolický křest této nahrávky byl proveden při pouťovém setkání dechových hudeb v Brtnici 3.9.2006.

Na sklonku roku 2009 natočila Vysočanka svoji třetí zvukovou nahrávku a to u příležitosti 10. výročí konání vánočních koncertů. Nahrávka nese název „Vánoce s Vysočankou“ a obsahuje 17 nejznámějších vánočních skladeb z repertoáru Vysočanky od těchto autorů: Blahoslav Smišovský, Jiří Vrána, Ladislav Prudík, W.A. Mozart, Antonín Pernička, Václav Maňas ml., Ladislav Hrdlička a Zdeněk Gurský.

V poradí ctvrtou zvukovou nahrávkou Vysocanky je nové CD s názvem „Duše muzikanta“, která byla nahrána v roce 2011 a slavnostní symbolický krest byl proveden v rámci programu tradicního poutového festivalu v Brtnici 28. srpna 2011. Zvláštností této nahrávky je, že 23 skladeb které obsahuje, má ruzné autory hudby, avšak jediného textare a tím je Jaroslav Hájek. Autory hudby skladeb jsou: Jan Civiš, Viliam Béreš, Antonín Pecha, Jan Lipold, Jirí Volf, Zdenek Vorác, Ladislav Prudík, Libor Mikl, Václav Manas ml., Antonín Tichý, Vladislav Suda, Jirí Tesarík, a Ada Doško. Vysošanka má již tímto natošeno na zvukových nosicích celkem 70 skladeb na 4 CD.

Vysočanka je amaterský hudební soubor a jejími členy jsou hudebníci a zpěváci nejrůznějších profesí i věkových kategorií. Kapelníkem Vysočanky je od založení pozounista a baskřídlovák Jiří Vorlíček.

Současnými zpěváky jsou Sylva Grafová, Marcela Pryclová<, Jiří Chládek a Josef Smolík. Vysočankaspolupracuje s mnohými současnými hudebními skladateli jako jsou Blahoslav Smišovský, Václav Maňas ml., Vlasta Dvořák, Jan Lipold, Ada Školka, Jiří Vrána, Ladislav Prudík, Vladislav Suda, nebo textaři Jaroslav Hájek, Vladimír Salčák, apod.

Jak plynou léta a čas, mění se postupně i personální obsazení souboru - dochází ke generační obměně a to je samozřejmě dobře. Vysočanka pravidelně zkouší, rozšiřuje a zkvalitňuje svůj repertuár a snaží se o stálý růst úrovně svých vystoupení.

Na konci roku 2015 předal Jiří Vorlíček kapelnictví svému synovi Jiřímu Vorlíčkovi mladšímu a Vysočanka tak pokračuje v nastolené tradici dechových hudeb v Brtnici.

 

-Druhy vystoupení

1. Promenádní a koncertní vystoupení
2. Festivalové vystoupení
3. Průvody a pochody
4. Hudební doprovod mažoretek – pochody
5. Rozšířené koncertní a estrádní vystoupení – o moderátora nebo lidového vypravěče
6. Vánoční koncert
7. Učinkování o církevních obřadech
8. Učinkování a pohřbech a smutečních obřadech
9. Fanfáry, znělky a intrády ( žesťový sextet) – určeno pro slavnostní příležitosti
Jednotlivé typy vystoupení se dají vzájemně kombinovat a dle dohody přispůsobit představám pořadatele.

 

-Nástrojové obsazení

ZpěvSylva Grafová, Marcela Láníková, Jiří Chládek, Josef Smolík
Klarinet EsPřemysl Koukal
Klarinety B Jiří Blecha
Křídlovka 1.Miloš Skála
Křídlovka 2.Radek Vorlíček
Trubka oblig. Vít Mareček
TenorJiří Vorlíček ml. – kapelník
BarytonJiří Vorlíček
Trubka dopr. Ondřej Václavek
BastrubkaLibor Tepřík
Pozoun tahovýJiří Polák
Bas (tuba) Jan Čáp
Bicí souprava Vladimír Špejtek